Asfaltiranje i priprema

Vršimo asfaltiranje i pripremu za asfaltiranje (zemljani radovi) malih i velikih površina. Raspolažemo potpunom mehanizacijom. Procenjujemo radove izlaskom na teren odmah nakon Vašeg poziva. Izvodimo sve vrste građevinskih radova u niskogradnji. Naš prioritet je kvalitet uz garanciju na radove i zadovoljne klijente.

Naše usluge:

  • Asfaltiranje saobraćajnica,
  • asfaltiranje trotoara i parkinga uz saobraćajnice,
  • Asfaltiranje platoa oko svih tipova objekata i u objektima (garaže),
  • Asfaltiranje malih i velikih površina,
  • Uređenje terena oko objekata,
  • Postavljanje ivičnjaka,
  • Uređenje dvorišta,
  • Razne vrste zemljanih iskopa,
  • Rušenje objekata,
  • Izgradnja vodovodne mreže,atmosferske i fekalne kanalizacije i drenaža.
Pišite na Viber
060 184 44 48