Asfaltiranje i priprema

Vršimo asfaltiranje i pripremu za asfaltiranje (zemljani radovi) malih i velikih površina. Raspolažemo potpunom mehanizacijom. Procenjujemo radove izlaskom na teren odmah nakon Vašeg poziva. Izvodimo sve vrste građevinskih radova u niskogradnji. Naš prioritet je kvalitet uz garanciju na radove i zadovoljne klijente.

Naše usluge:

 • Asfaltiranje saobraćajnica,
 • asfaltiranje trotoara i parkinga uz saobraćajnice,
 • Asfaltiranje platoa oko svih tipova objekata i u objektima (garaže),
 • Asfaltiranje malih i velikih površina,
 • Uređenje terena oko objekata,
 • Postavljanje ivičnjaka,
 • Uređenje dvorišta,
 • Razne vrste zemljanih iskopa,
 • Rušenje objekata,
 • Izgradnja vodovodne mreže,atmosferske i fekalne kanalizacije i drenaža.

Proizvodnja, prodaja i ugradnja ivičnjaka

Usluge vezane za betonske ivičnjake:

 • Izrada betonskih ivičnjaka,
 • Prodaja betonskih ivičnjaka,
 • Postavljanje ivičnjaka

Iznajmljivanje građevinske mehanizacije

Iznajmljivanje bagera i druge građevinske mehanizacije u skladu sa vašim potrebama.

Pišite na Viber
060 184 44 48